Kernactiviteiten

tallahatchie bridge Bridgecraft is gespecialiseerd in het begeleiden van de totstandkoming van strategische samenwerkingsverbanden en joint-ventures. Ofschoon elk project een uniek verloop kent, bestaat de rol van Bridgecraft bij veel projecten uit drie kerntaken:

  1. Het opstellen van een inhoudelijk plan, meestal een bedrijfsplan, voor het voorgenomen samenwerkingsverband. Dit plan bestaat uit een beschrijving van de commitments van de betrokken partijen, een overzicht van de strategische uitgangspunten van het samenwerkingsverband en een meerjarige financiële prognose annex financieringsvoorstel.
  2. Het begeleiden van de onderhandelingen tussen partijen. Die begeleiding is meestal zowel inhoudelijk als procedureel.
  3. Het begeleiden van de juridische en, indien nodig, fiscale structurering van het voorgenomen samenwerkingsverband. Dit gebeurt door aansturing van terzake deskundige adviseurs.

Bridgecraft blijft in het algemeen bij een project betrokken tot het moment dat de overeenkomsten tussen partijen zijn geformaliseerd. Bridgecraft heeft meestal alle bij een project betrokken partijen tegelijk als opdrachtgever.

Naast deze kernactiviteit voert Bridgecraft strategisch marktonderzoek uit in enkele specifieke marktgebieden (media, havenlogistiek en de markt voor real-time verkeersinformatie) en is het bureau actief als adviseur op het gebied van mededingingsrecht en, samenhangend daarmee, de uitvoering van openbare aanbestedingsprocedures.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -