Ontwerp, bouw en ingebruikneming Aanrijdtijdensysteem Incident Management (2007)

aim Aanrijdtijdensysteem Incident Management Na ongelukken op snelwegen is het zaak dat de weg zo snel mogelijk wordt vrijgemaakt. De kwaliteit van bergingsbedrijven die hiervoor verantwoordelijk zijn, wordt dan ook vr alles beoordeeld op basis van hun aanrijdtijd. Opdrachtgever van deze bergers is de Stichting Incident Management Nederland (Stichting IMN"), een samenwerkingsverband van verzekeraars en wegbeheerders. Deze stichting behandelt neer dan 50.000 meldingen van incidenten op snelwegen per jaar. Deze meldingen worden afgehandeld door zo'n honderd bergingsbedrijven verspreid over Nederland.

De Stichting IMN besloot in 2005 dat er een objectieve registratie moest komen van de door bergers gerealiseerde aanrijdtijden. Van elke berging moest automatisch worden vastgesteld of de vereiste aanrijdtijd was behaald. Het systeem dat de Stichting IMN nodig had, diende dermate betrouwbaar te zijn dat de geregistreerde gegevens zonodig als bewijsmateriaal kon den dienen in een procedure tot ontbinding van de met een berger gesloten overeenkomst.

Aan Bridgecraft werd gevraagd om het projectmanagement te voeren voor de realisering van dit Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM"). Bridgecraft was verantwoordelijk voor het gehele realisatieproces. Dit bestond uit de volgende activiteiten:

Bouw en beheer van het systeem werden bekostigd door Rijkswaterstaat. Expertise op het gebied van de realisering van geautomatiseerde systemen werd geleverd door Business Case Entrepreneurs ("BCE") in Bilthoven. Het AIM werd gebouwd Geodan Mobile Solutions in Amsterdam, een bedrijf dat later ook het technisch beheer op zich nam. GPS-units in bergingsvoertuigen werden geleverd door Electronic Applications Laboratory ("EAL") in Apeldoorn. Het functioneel beheer van het systeem was tot 2009 in handen van de VerzekeraarsHulpDienst in Deventer en daarna van Mondial Assistance in Amsterdam.

De door het AIM geleverde gegevens waren in 2008 en 2009 aanleiding voor waarschuwingen aan ongeveer vijftien van de honderd door de Stichting IMN gecontracteerde bergingsbedrijven. In 2009 moest in zes van de 206 werkgebieden van de Stichting IMN de overeenkomst met een bergingsbedrijf ontbonden worden. Dit gebeurde in alle gevallen in goed overleg met de betrokken bedrijven.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -