Ontvlechting en verkoop van de utilities-activiteiten op het voormalige Hoechst-terrein in Vlissingen (2002)

De wereldwijde herstructurering van het Hoechst-concern leidde in 2000 tot de ontmanteling van de Hoechst-vestiging in Vlissingen. De activiteiten op de site met een oppervlakte van circa ťťn vierkante kilometer kwamen in handen van drie onafhankelijke partijen. Thermphos werd eigenaar van de activiteiten op het gebied van fosfor en fosforderivaten. De productie van grondstoffen voor polyesters ging over naar KoSa, terwijl enkele resterende activiteiten en activa in bezit kwamen van Seaway. De utility-activiteiten en ge-meenschappelijke voorzieningen op de locatie werden ondergebracht in Industrial Park Vlissingen ("IPV"), een joint-venture met de genoemde drie partijen als aandeelhouders.

hoechst terrein vlissingen

Voor zijn aandeelhouders partijen verzorgde IPV een breed pakket aan diensten. Te noemen zijn:

De aandeelhouders besloten in 2002 dat het wenselijk was om IPV te verkopen aan een onafhankelijke partij voor wie de betrokken dienstverlening een kernactiviteit is.

Voor een mogelijke overname werd belangstelling getoond door Delta, het leidende energie- en waterbedrijf in Zeeland. Delta wenste door een overname van IPV zijn positie als leverancier aan de op de locatie gevestigde productiebedrijven te versterken en zag bovendien mogelijkheden om de dienstverlening van IPV aan een bredere klantenkring af te zetten. De belangstelling van Delta beperkte zich tot de utility-activiteiten van IPV.

De overname vroeg om een drietal parallelle inspanningen. In de eerste plaats moest een plan worden gemaakt voor de ontvlechting van de utility-activiteiten uit IPV en voor hun vormgeving als zelfstandige organisatie. In de tweede plaats moesten overeenkomsten worden opgesteld waarin de levering van diensten aan de oorspronkelijke aandeelhouders van IPV op commerciŽle basis werd geregeld. Tot slot moesten partijen het eens worden over de condities waaronder de overdracht zou plaatsvinden. Bridgecraft trad op als coŲrdinator van de betrokken activiteiten. Opdrachtgever was Delta. De transactie werd afgerond in februari 2003. De verzelfstandigde onderneming opereert inmiddels onder de naam Delta Utility Services.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -