Expansie van Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (2003)

In 2003 besloten Zeeland Seaports ("ZSP"), beheerder van de Zeeuwse havens, en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam ("GHR") tot een verregaande intensivering van hun samenwerkingsrelatie in Vlissingen. Daarbij werd Exploitatiemaatschappij Schelde Maas ("ESM"), de bescheiden joint-venture die partijen reeds sinds 1995 hadden, omgevormd tot een vehikel dat een belangrijke rol kreeg in het beheer van de gehele Vlissingse haven.

Expansie van Exploitatiemaatschappij Schelde Maas

De wens tot nauwere samenwerking kwam voort uit het streven van partijen om samen te werken bij de ontwikkeling van de Westerschelde Container Terminal, een van de grootste havenontwikkelingsprojecten in Europa. Om die samenwerking gestalte te geven werd besloten dat alle activiteiten van ZSP op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van haventerreinen zouden worden ingebracht in ESM. ZSP zou zich, met name in Vlissingen, beperken tot beheerstaken.

Bridgecraft trad in dit project op voor beide betrokken partijen en was verantwoordelijk voor het opstellen van een bedrijfsplan voor het uitgebreide ESM, voor het ontwerpen van de hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst tussen ZSP en ESM en voor het begeleiden van de onderhandelingen tussen partijen. Als onderdeel van de transactie gingen partijen investeringsverplichtingen aan van enkele honderden miljoenen euro's. De closing van de overeenkomsten vond plaats in maart 2003.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -