Herfinanciering van FunX (2012)

FunX is het best beluisterde radiostation onder jongeren in de Randstad. De zender beschikt over FM-frequenties in de vier grote steden en is landelijk te beluisteren via de kabel. De programmering is gebaseerd op een mix van urban muziekgenres en op nieuws over entertainment en het dagelijks leven van stadsjongeren. FunX wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit publieke middelen.


Malika Chtatou, reporter van FunX

Malika Chtatou, reporter van FunX

In 2011 kwam de continuïteit van FunX in gevaar. De vier grote steden en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om de subsidieverlening aan FunX te staken. FunX zocht contact met de Nederlandse Publieke Omroep (“NPO”) om te onderzoeken of deze bereid was de financiering van de zender over te nemen. Dit leidde tot een principe-overeenkomst waarin de NPO een belangrijk deel van de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheid voor FunX op zich nam.

In 2012 werd door de NPO en FunX aan Bridgecraft gevraagd om de bestuurlijke en personele organisatie van FunX te hervormen in overeenstemming met de uitgangspunten van de principe-overeenkomst. De opdracht bestond uit vier elementen:

Het project werd volgens plan in december 2012 afgerond.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -