Introductie van reclameverkoop op basis van bereikt effect door NRp Dagbladen (2005)

NRp Dagbladen vertegenwoordigt de regionale dagbladuitgevers Wegener, NDC en HDC bij de verkoop van reclameruimte aan landelijke adverteerders en is daarmee een leidende partij op de landelijke dagbladmarkt. Het bedrijf nam in 2005 het initiatief tot het introdu-ceren van NRp Effect, een nieuw afrekenmodel voor de verkoop van dagbladadvertenties. Uitgangspunt daarbij was dat de kosten van een reclamecampagne afhankelijk worden gemaakt van het met die campagne bereikte resultaat. Bridgecraft werd gevraagd om NRp Dagbladen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een productconcept en bij de verkoop van dit product aan een aantal launching customers.

project nrp dagbladen

Gekozen werd voor een oplossing waarin de doelstellingen van een dagbladcampagne vooraf worden gekwantificeerd en waarin wordt afgesproken welke vergoeding NRp Dag-bladen ontvangt bij het geheel of gedeeltelijk bereiken van die doelstelling. Tevens wordt vastgelegd op welke wijze de resultaten van de campagne worden gemeten en vastgesteld. Indien nodig kan het model worden verfijnd met afspraken over de allocatie van (delen) van het gemeten effect aan NRp en eventuele andere media. De lancering van NRp Effect vond plaats in mediacampagnes van pechhulpverlener RouteMobiel en verzekeraar Proteq. Bridgecraft was verantwoordelijk voor het benaderen van partijen en het begeleiden van de onderhandeling. De ervaring die bij de campagnes werd opgedaan vormde de basis voor de uitwerking van een definitief productconcept.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -