Oprichting en funding van TripleVia (2004)

Stadsgewest Haaglanden besloot in 2003 dat er hoogwaardige verkeersinformatie beschik-baar diende te komen over de provinciale en stedelijke wegen in het Haaglanden-gebied. Het Stadsgewest wenste daarbij niet als opdrachtgever op te treden, maar gaf de voorkeur aan het stimuleren van de oprichting van een zelfstandige dienstverlener op commerciŽle basis. Er werd een tender georganiseerd waarin aan de partij met het meest aansprekende voorstel een startsubsidie in het vooruitzicht werd gesteld met een omvang van Ä 3,5 miljoen.

xxx

Bridgecraft werd benaderd door Vialis, PTV en de VerkeersInformatieDienst om hen te ondersteunen bij de oprichting van TripleVia, de onderneming die de beoogde regionale verkeersinformatieservice moest verwezenlijken. Daarbij werd gewerkt aan de ontwikkeling van een dienstenconcept, het samenstellen van een bedrijfsplan en het schrijven van een tenderdocument. Tevens begeleidde Bridgecraft de vormgeving van de joint venture TripleVia en van de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie oprichters.

TripleVia concurreerde in dit project met ruim twintig andere partijen binnen en buiten Nederland. Het bedrijfsplan van TripleVia kwam als winnende aanbieding uit de bus. De service van Triplevia is inmiddels operationeel onder de naam Haaglandenmobiel.

www.haaglandenmobiel.nl
www.triplevia.nl

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -