Oprichting NDC Mediagroep (2008)

ndc groningen NDC VBK de uitgevers besloot in 2007 tot integratie van de activiteiten van haar dochtermaatschappijen Friese Pers, Hazewinkel Pers en Hoekstra Uitgeverij tot één bedrijf: de NDC Mediagroep. Aan Bridgecraft werd gevraagd om een globaal model te ontwerpen voor de gefuseerde organisatie en om nader uitgewerkte voorstellen te doen over de inrichting van specifieke onderdelen van de nieuwe organisatie.

De drie betrokken werkmaatschappijen waren als zelfstandige bedrijven georganiseerd. Friese Pers (uitgever van Leeuwarder Courant en een groot aantal huis-aan-huisbladen), Hazewinkel Pers (uitgever van Dagblad van het Noorden en eveneens van een groot aantal huis-aan-huisbladen) en Hoekstra Uitgeverij (uitgeverij van huis-aan-huisbladen) hadden elk een eigen directie, eigen redacties, eigen marketing- en sales-organisaties en deels zelfs eigen onder-steunende afdelingen.

In de NDC Mediagroep werden alle activiteiten van de drie bedrijven onder centrale aansturing gebracht, met uitzondering van de redacties van de twee dagbladtitels. Het proces leidde tot aanzienlijke kostenbesparingen en tot een verhoging van de effectiviteit van de marketing- en sales-organisatie.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -