Oprichting van Regionale Omroepreclame, een joint-venture van TV West, TV Rijnmond en AT5 voor het bewerken van de markt van landelijke adverteerders (1996)

Voor de succesvolle exploitatie van een regionaal televisiestation is het beschikken over een effectief verkoopkanaal aan landelijke adverteerders een noodzakelijke voorwaarde. Toen Bridgecraft in 1996 werkte aan de oprichting van TV West en TV Rijnmond, nam het bureau daarom zelf het initiatief tot het oprichten van een joint-venture tussen TV West, TV Rijnmond en AT5, het regionale televisiestation van Amsterdam en omgeving. Deze samenwerking was om verschillende redenen van groot belang. In de eerste plaats was en is AT5 het meest succesvolle regionale televisiestation van Nederland en was het benutten van de daar aanwezige expertise een voorwaarde voor de vormgeving van een goed functionerende verkooporganisatie. In de tweede plaats konden TV West en TV Rijnmond door samen te werken met AT5 de adverteerders volledige dekking in de Randstad aanbieden, een voorwaarde voor een geloofwaardig produkt.Oprichting van Regionale Omroepreclame

Bridgecraft werkte in dit project in opdracht van tien verschillende opdrachtgevers tegelijk, te weten AT5 en de oprichters van TV West en TV Rijnmond. De oprichting van Regionale Omroepreclame ("ROR") vond op dezelfde dag plaats als de oprichting van TV Rijnmond. In 1998 begeleidde Bridgecraft de verkoop van ROR aan Omroep Reclame Nederland ("ORN"), het verkoopkantoor dat werkt voor alle regionale omroepen buiten de Randstad.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -