Totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst tussen Siemens Nederland, VDO Car Communication en Sky Radio over digitale distributie van real-time verkeersinformatie via de FM-band (2001)

verkeersinformatie via de fm VDO Car Communication, het vroegere Philips Car Systems, is de Europese marktleider op het gebied van de produktie en distributie van in-car navigatiesystemen. Deze systemen, die de gebruiker met grote precisie naar zijn bestemming begeleiden, worden sinds 2000 uitgerust met speciale componenten voor het ontvangen van digitale verkeersinformatie. Het gaat om informatie die als een onhoorbaar signaal kan worden meegestuurd met radio-uitzendingen op de FM-band, een techniek
die bekend staat als Traffic Message Channel ("TMC").

rds tmc VDO heeft belang bij het bestaan van een service provider die deze uitzendingen verzorgt volgens door VDO gestelde kwaliteitseisen. Daartoe werd in maart 2001 een overeenkomst gesloten met Siemens Nederland (hoofdaannemer) en Sky Radio, waarbij Siemens zorgt voor de inwinning en codering van de verkeersinformatie en Sky Radio haar FM-frequenties inzet voor de distributie van het signaal. Bridgecraft trad in dit project op als initiatiefnemer en projectmanager en werkte in opdracht van alle betrokken partijen.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -