Opstellen van het Strategisch Masterplan van Zeeland Seaports (2008)

Zeeland Seaports ("ZSP") is exploitant van de zeehavens van Vlissingen en Terneuzen. Het bedrijf is in beide havens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitgifte van grond en ka-devoorzieningen aan havenbedrijven. Het door ZSP beheerde areaal meet 44 vierkante kilo-meter. Daarop zijn ruim 250 bedrijven gevestigd. In de twee havens werd in 2009 in totaal 28,8 miljoen ton lading overgeslagen.

strategisch Masterplan van Zeeland Seaports

Bridgecraft kreeg in 2007 opdracht om ZSP te ondersteunen bij het formuleren van de be-drijfsstrategie. Het ging om een plan waarin alle ambities van de Zeeuwse havens voor de komende tien jaar geformuleerd en uitgewerkt zouden worden. Kernthema's waren onder meer:

Het plan werd Strategisch Masterplan 2010 - 2020 gedoopt en in 2008 formeel vastgesteld door het bestuur van ZSP.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -